بایگانی‌ها مدیریت احساس | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
۰۴ تیر ۱۳۹۴

چگونه احساسات خود را مدیریت کنیم؟

برای دوری جستن از سردرگمی باید احساسات خود را بشناسیم تا بتوانیم با تغییر در افکار منفی و مدیریت احساسات خود، اوضاع را کنترل کنیم. یکی از این احساسات ترس است که برای فائق آمدن بر آن باید به خود اثبات کنیم که ترس تخیلی بیش نیست.