محفل انس با قرآن
برگزاری 10 محفل انس با قرآن در مساجد کلانشهر رشت به مناسبت ماه رمضان 07 خرداد 1396

برگزاری 10 محفل انس با قرآن در مساجد کلانشهر رشت به مناسبت ماه رمضان

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از برگزاری 10 محفل انس با قرآن (بهار قرآن ) به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.