بایگانی‌ها محصولات تراریخته | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
ضرورت مبارزه ی بیولوژیکی با آفات محصولات کشاورزی ۲۹ تیر ۱۳۹۵

ضرورت مبارزه ی بیولوژیکی با آفات محصولات کشاورزی

قربانی گفت:محصولات تراریخته می تواند آلودگی بسیاری از محصولات ما را درپی داشته باشد و این درحالی است که محصولات تراریخته می تواند پیامد بسیار بدی در تغییرات سیستم ژنتیکی در بسیاری از محصولات را داشته باشد