بایگانی‌ها سازنان مدیریت و برنامه ریزی گیلان | ندای گیلان
امنیت نظام با قدرت سپاه گره خورده است ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

امنیت نظام با قدرت سپاه گره خورده است

محمدی با بیان اینکه امنیت و آسایش کشور و نظام با قدرت سپاه گره خورده است، گفت: ملت ایران می دانند که اگر قرار است امنیت ملی حفظ و آرامش برقرار شود، سپاه پاسداران باید مقتدر باشد.