بایگانی‌ها رشت برند | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
مشارکت پایدار باید توسط شهروندان یک جامعه صورت گیرد/تلاش مداوم برای برند سازی شهر رشت ۰۱ شهریور ۱۳۹۵

مشارکت پایدار باید توسط شهروندان یک جامعه صورت گیرد/تلاش مداوم برای برند سازی شهر رشت

شهردار رشت گفتسعی ما بر این است تا حداقل نگاه دولتی را در برنامه های مشارکت مردمی داشته باشیم تا مردم خود تصمیم گیرنده باشند، زیرا مشارکت دستوری را قبول نداریم و اعتقاد داریم مشارکت پایدار باید توسط شهروندان یک جامعه صورت گیرد