بایگانی‌ها رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
حضور پررنگ و کسب رتبه برتر لیگ تندرستی از اهداف مهم هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت 24 ژانویه 2021
رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت مطرح کرد:

حضور پررنگ و کسب رتبه برتر لیگ تندرستی از اهداف مهم هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت

رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت گفت:در دوران پاندمی کرونا ، هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت با فعالیت ها واجرای برنامه های مختلف ورزشی دراین راستا نقش پررنگی در ارتقا سلامت شهروندان ایفا کرد.