بایگانی‌ها رئیس سازمان صنعت، معدن | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
اصل مهم در چوکا تولید و پرداخت به موقع حقوق کارگران است 23 آگوست 2016

اصل مهم در چوکا تولید و پرداخت به موقع حقوق کارگران است

رئیس سازمان صنعت، معدن گیلان گفت: اصل اول و مهم در چوکا تولید و پرداخت به موقع حقوق کارگران است و ما معتقدیم بازسازی باید با تولید همراه باشد.