بایگانی‌ها دستگیری مدیرعامل تبرک | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
ندای گیلان:مدیرعامل”تبرک” بازداشت شد 30 بهمن 1393

ندای گیلان:مدیرعامل”تبرک” بازداشت شد

پرونده شرکت تبرک از مدتی قبل در حال بررسی قضایی بوده است

ندای گیلان:مدیرعامل"تبرک" بازداشت شد 30 بهمن 1393

ندای گیلان:مدیرعامل"تبرک" بازداشت شد

پرونده شرکت تبرک از مدتی قبل در حال بررسی قضایی بوده است

ندای گیلان:مدیرعامل"تبرک" بازداشت شد 30 بهمن 1393

ندای گیلان:مدیرعامل"تبرک" بازداشت شد

پرونده شرکت تبرک از مدتی قبل در حال بررسی قضایی بوده است