مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط گفت: در راستای شناسایی اتصالات سست و نقاط ضعیف تجهیزات پست ها و خطوط جهت ترمیم و حفظ پایداری شبکه، 63 مورد از پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع تحت آزمون ترموویژن قرار گرفته و تعداد 90 نقطه حرارتی شناسایی و اقدامات لازم جهت رفع این عیوب توسط واحدهای اجرایی صورت گرفت.

به گزارش ندای گیلان از رشت، حمید بابایی مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط برق منطقه ای گیلان با اعلام مطلب فوق گفت: مغایرت حرارتی بیش از 120 درجه ای اتصالات کلمپ خط 63 کیلوولت خروجی شهید کاویان و ترانس جریان 63 کیلوولت خروجی کیاشهر پست رشت شمالی به موقع شناسایی و رفع عیب شدند.

وی افزود: همچنین مغایرت حرارتی بیش از 100 درجه ای اتصالات ارتباط دهنده بانک خازنی 20 کیلوولت پست آستانه و اتصالات کلمپ خط 63 کیلوولت شهید عضدی در اسرع وقت شناسایی و رفع عیب آنها با موفقیت انجام شد.

بابایی گفت: انجام به موقع این اقدامات نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه و تامین برق مشترکان و عبور موفق از پیک تابستان سال جاری و پیشگیری از بروز حوادث ، انفجار تجهیزات و جلوگیری از خاموشی های بلند مدت داشت.

مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط گفت: در راستای شناسایی اتصالات سست و نقاط ضعیف تجهیزات پست ها و خطوط جهت ترمیم و حفظ پایداری شبکه، 63  مورد از پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع تحت آزمون ترموویژن قرار گرفته و تعداد 90  نقطه حرارتی شناسایی و اقدامات لازم جهت رفع این عیوب توسط واحدهای اجرایی صورت گرفت.

آزمون ترموویژن پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع بصورت پیوسته و مداوم با برنامه مشخص درحال انجام میباشد و این امر بخصوص در پیک بار، یکی از راه های پایش شبکه برای جلوگیری از کاهش خاموشی ها قبل از بروز حادثه و گسترش آن و به تبع کاهش انرژی توزیع نشده و عبور موفقیت آمیز از پیک بار سالانه می باشد.