نزدیک به 50 نفر از کارگران کارخانه کاشی خزر که هنوز بابت مطالبات مزدی معوقه از کارفرما طلبکارند اخراج شدند.

ندای گیلان: کارگران این واحد صنعتی در شهرک صنعتی رشت در تماس با ایلنا افزودند: این اخراج در تاریخ 20 مرداد ماه صورت گرفته و در حال حاضر همکاران اخراج شده آنها برای پیگیری مطالبات مزدی خود در اداره کار رشت شکایتی را مطرح کرده‌اند.
این کارگران با یادآوری اینکه جدا از تعدیل‌های اخیر هنوز نزدیک به 400 کارگراندر این واحد مشغول کارند، افزودند: از قرار معلوم این تعدیل‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته و باعث شده است تا باقیمانده آنها از بابت امنیت شغلی خود احساس خطر کنند.
در همین رابطه یکی از کارگران تازه اخراج شده کاشی خزر گفت: کارفرما سال گذشته نیز در سه مرحله حدود 50 کارگر قرا دادی را با سوابق بالا اخراج کرده است.
او در تشریح جزئیات اخراج خود وسایر همکارانش افزود: این اخراج درحالی اتفاق افتاده است که کارفرما با همگی ما قرارداد جدید بسته بود.
وی افزود: در هر نوبت کارفرما متن قرار دادی را برای امضا به کارگران می‌دهد که در آن هیچ اشاره‌ای به مدت قرارداد نشده است و کارگران از ترس اخراج بدون کوچکترین پرسشی آنرا امضا می‌کنند.
به گفته این کارگر اخراجی کاشی خزر او دیگر همکاران اخراج شده اش دست کم از 2 تا 15 سال سابقه کار داشته و در حال حاضر هنوز بابت دو ماه مزد طلبکارند.
به گفته این کارگر اخراجی از مجموع کارگران اخراج شده تعدادی با شکایت به اداره کار خواستار بازگشت به کار و یا حتی دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند و در مقابل عده‌ای دیگر گمان می برند که شاید در صورت منتظر ماندن امکان استخدام دوباره آنها وجود داشته باشد./ایلنا