فرماندار فومن گفت:یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی برای توسعه و تجهیز واحد‌های آموزشی این شهرستان در سال ۹۸ تخصیص یافته است .

به گزارش ندای گیلان،محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان فومن با اشاره به تعمیر و تجهیز مدارس این شهرستان، گفت: یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی برای توسعه و تجهیز واحد‌های آموزشی این شهرستان در سال ۹۸ تخصیص یافته است که امسال در بخشی از مدارس روستایی سند، سنگبیجار و قسمتی از مناطق شهری و روستایی به صورت موردی هزینه خواهد شد.

وی به تجهیز امکانات و وسایل مورد نیاز مدارس در سطح شهرستان فومن اشاره و تصریح کرد :  این میزان اعتبار در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تصویب شده  است و با استفاده از آن بخشی از مدارس شهری و مناطق روستایی فضای‌های آموزشی تجهیز، تعمیر و طرح‌های هوشمندسازی و استاندارد سازی اجرا خواهد شد.

در آموزش و پرورش فومن بیش از یک هزار و ۲۰۰ فرهنگی و ۱۳ هزار دانش‌آموز در ۱۷۱ واحد آموزشی مشغول به فعالیت آموزشی هستند.

yjc