صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری تاکنون از میان دو هزار طرح پسا دکتری، ۹۰۰ طرح را حمایت کرده است.

به گزارش ندای گیلان و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران این معاونت یکی از نهادهایی است که محققان سراسر کشور را حمایت می‌کند تا شاهد رونق فعالیت آنها باشد و ضمن استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی موجود در دانشگاه‌ها برای انجام پژوهش‌های اولویت‌دار و تقاضا محور از این طریق توسعه زیرساخت پژوهش در کشور نیز کمک شود.

در این زمینه نیز صندوق یکی از بزرگ‌ترین حمایت‌کنندگان از حوزه پسا دکتری است، پژوهشگر پسا دکتری، فردی است که دارای مدرک دکتری تخصصی بوده و متقاضی ورود به دوره‌های معین فعالیت پژوهشی تحت نظارت مسئول طرح پسا دکتری است.

تاکنون نزدیک به دو هزار درخواست در این حوزه به صندوق ارسال شده که از این میان، ۹۰۰ مورد حمایت شدند، اما نکته مهم در این حوزه علاوه بر توسعه کمی توجه به کیفیت طرح‌ها است.

از شرایط پژوهشگران جهت شرکت در دوره پسادکتری مورد حمایت صندوق این است که پژوهشگر باید دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حداکثر سه سال از زمان فارغ‌التحصیلی وی گذشته و دارای حداقل سه مقاله ISI در سه سال اخیر (در حوزه علوم انسانی و هنر حداقل سه مقاله ISC) و یا مجری یک طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه‌های اجرایی باشد.