موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اعلام کرد ۳ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا قرار گرفتند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، دانشگاه گیلان اعلام کرد: بر اساس نتایج اعلام شده از سوی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، رضا انصاری خلخالی عضو هیات علمی دانشکده مکانیک در حوزه موضوعی چند رشته‌ای، فرهاد شیرینی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در حوزه شیمی و محمدعلی میرزا زاده عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در حوزه مهندسی در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

فرهاد شیرینی و رضا انصاری خلخالی برای چهارمین سال متوالی و محمد علی میرزا زاده برای سومین سال متوالی در این فهرست قرار گرفته‌اند.

برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، همه فعالیت‌های علمی ۱۰ ساله اخیر در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استناد‌ها، تعداد مقالات پراستناد، همچنین مسایلی نظیر رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات بازپس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر موثر است.