رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پرداخت ۳۸۱ میلیارد ریالی تسهیلات به چایکاران و کارخانه داران، گفت: این تسهیلات از اول آبان ماه امسال تاکنون پرداخت شده است.

به گزارش ندای گیلان،حبیب جهانساز اظهار کرد: ۳۸۱ میلیارد ریال تسهیلات به چایکاران و کارخانه داران چای شمال کشور پرداخت شد.

جهانساز افزود: این تسهیلات از اول آبان تاکنون، برای تغذیه و بهزراعی باغ‌های چای و نوسازی کارخانه‌های چایسازی پرداخت شده است.

او با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به‌زراعی و بهسازی چای تا نیمه اسفند ادامه دارد از چایکاران و کارخانه‌داران خواست برای دریافت این تسهیلات به اداره‌های چای محل سکونت‌شان مراجعه کنند.