معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه گیلان سهم ۳ درصدی از اشتغال کارمندان در سطح کشور دارد، گفت: بر اساس جمعیت نیز این میزان ۲.۸ درصد جمعیت استان گیلان است.

به گزارش ندای گیلان،محمدرضا گلی معاون توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در نشست خبری مدیران این سازمان  با اشاره به فعالیت ۸۷ دستگاه اجرایی در استان گیلان، اظهار کرد: ۷۰ هزار کارمند رد این دستگاه‌ها مشغول به کار هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان سهم ۳ درصدی از اشتغال کارمندان در سطح کشور دارد، گفت: بر اساس جمعیت نیز این میزان ۲.۸ درصد جمعیت استان گیلان است.

معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سازمان اداری کشور مورد توجه بوده موضوع حقوق و مزایای کارکنان است، افزود: افزایش ۶۵ درصد حقوق کارکنان و همچنین پیگیری افزایش ۸۰ درصدی حقوق کارکنان قراردادی دستگاه‌ها و بحث افزایش حقوق بازنشستگان از مهم‌ترین موضوعاتی است که توسط این سازمان در دستور کار قرار داده است.

وی سامان دهی جذب نیروهای انسانی دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از وظایف این معاونت عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا تاکنون هفت دوره آزمون استخدامی برگزار شده و در شهریور ماه امسال نیز شاهد برگزاری هشتمین دوره آن خواهیم بود که در این زمینه استخدام بیش از ۴۰ هزار نفر فراهم خواهد شد.

گلی با اشاره به اینکه اصلاح نظام اداری بر اساس شاخص‌های موجود در دستور کار قرار دارد، افزود: هر ساله ارزیابی دستگاه اجرایی انجام می‌شود که شاخص‌های عمومی و تخصصی در این ارزیابی‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.