مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: 16 پروژه مهم و زیربنایی در بخش خط و پست در شرکت برق منطقه ای گیلان فعال است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت:  به منظور خدمات رسانی بهتر و ارائه برق پایدار به مشترکان، تامین برق و توسعه واحد های مسکونی، تجاری و صنعتی و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال، جلوگیری از بروز خاموشی های گسترده،رفع حبس تولید نیروگاه پره سر، ارتقاء پایداری عملکرد صحیح حفاظتی سیستم، افزایش ظرفیت تبادل و انتقال انرژی ، افزایش ظرفیت و پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، ۱۶ پروژه مهم و زیربنایی در شرکت برق منطقه ای گیلان فعال بوده و به بهره برداری خواهند رسید.

داراب زاده گفت: احداث پست ۲۳۰٫۶۳ کیلوولت غرب رشت، احداث پست ۶۳٫۲۰ کیلوولت سلیمانداراب رشت، احداث پست ۶۳٫۲۰ کیلوولت GISآج بیشه (شرق رشت)، احداث طرح موقت پست ۶۳٫۲۰ کیلوولت ضیابر (۱۵*۲ مگاولت آمپر به صورت بانک)، توسعه بخش ۶۳٫۲۰ کیلوولت پست رشت شمالی و احداث پست موقت ۱۳۲٫۶۳ کیلوولت در پست سیادتی از پروژه های فعال در بخش پست می باشند.

وی افزود: احداث خط چهارمداره مختلط ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت رشت شمالی(غرب رشت) – انزلی – پره سر، احداث خط ۶۳ کیلوولت دومداره تغذیه پست جنوب رشت، خط ۶۳ کیلوولت دومداره تغذیه پست سلیمانداراب، اتصالات ۲۳۰ کیلوولت پست غرب رشت، ورود و خروج خط دو مداره۶۳ کیلوولت نفوت – طالقانی – سیادتی در پست غرب رشت، ورود و خروج خط تکمداره ۶۳ کیلوولت قلی پور – نفوت و بخشی از خط دومداره طالقانی- غرب رشت،چهار مداره نمودن بخشی از خط دو مداره موجود نفوت-سیادتی-طالقانی (PC)، خط ۶۳ کیلوولت چهارمداره توحید – مقدم – قلیپور در پست غرب رشت،تغییر ارتباط خط ۱۳۲ کیلوولت رشت ۱ – رستم آباد در پست سیادتی، برقراری اتصالات ۶۳ کیلوولت ضیابر و بهسازی خط دومداره ۲۳۰ کیلوولت رشت شمالی – پونل – سیادتی تا پست غرب رشت از پروژه های فعال در بخش خط می باشند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: برای این ۱۶ پروژه فعال در بخش خط و پست اعتباری حدود ۱۰۷۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.