مدیرکل امور مالیاتی گیلان از مودیان مشمول استان خواست برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تابستان امسال ، حداکثر تا پایان وقت امروز اقدام کنند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،رضا برهانی نیا گفت : امروز ۱۵ مهر ، آخرین مهلت مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۲ است و مودیان مشمول گیلانی می‌توانند تا ساعت ۲۴ امروز، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی می‌توانند my.tax.gov.ir مراجعه و مالیات دوره تابستان خود را پرداخت کنند.

وی افزود : مطابق قانون مالیات ، مودیان باید اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به هر دوره را حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان آن دوره پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت : در صورت پرداخت مالیات در مهلت تعیین شده ، مودیان مالیاتی جریمه‌ای پرداخت نخواهند کرد.