۱۳ دی در تقویم «روز جهانی مقاومت» ثبت شد.

به گزارش ندای گیلان، 13دی در تقویم «روز جهانی مقاومت» ثبت شد.

با پیشنهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، روز ۱۳ دی ماه، روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی بعنوان «روز جهانی مقاومت» و درج در تقویم رسمی کشور امروز صبح (سه شنبه) در شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسید.