در جلسه اعضای شورای شهر لنگرود افشین گلباغی شهردار لنگرود استیضاح شد.

به گزارش نداي گيلان: عصرديروز در جلسه اعضای شورای شهر لنگرود افشین گلباغی شهردار لنگرود استیضاح شد.

افشین گلباغی که خود از اعضای شورای شهر دور چهارم بود ۶ مهر ۱۳۹۳ به عنوان شهردار کار خود را آغاز و طبق قانون از شورا استعفا داد.

جلسه طرح سوال از شهردار لنگرود هفته گذشته برگزار شد که به دلیل قانع نشدن ۶ نفر از اعضای شورای شهر لنگرود، نامه استیضاح شهردار امضا شد.

بعد از استیضاح شهردار، تقی شریفی مسئول حراست شهرداری لنگرود برای دومین بار به عنوان سرپرست شهرداری لنگرود انتخاب شود

در عمر دوساله شورای شهر لنگرود، شهروندان تا کنون سه سرپرست و دو شهردار را تجربه کرده اند.