جعفرزاده نماینده رشت گفت:با توجه به نشست با وزیر نفت و گزارش وی که در مجموع غرور آفرین بود ما با مقاومت و صبوری مردم می توانیم یک اقتصاد بدون متکی به نفت را در آینده نزدیک ایجاد کنیم.

غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز عملیات جمع آوری فاضلاب مجتمع های مسکونی جنوب شهر رشت با قدردانی از تلاش مدیران استان و شهری خاطرنشان کرد : دولت با همه فشارهای ناجوانمردانه در تحریم، بودجه سال ۹۹ را به موقع به مجلس ارائه کرد.

وی گفت: با توجه به نشست با وزیر نفت و گزارش وی که در مجموع غرور آفرین بود ما با مقاومت و صبوری مردم می توانیم یک اقتصاد بدون متکی به نفت را در آینده نزدیک ایجاد کنیم.