به گزارش ندای گیلان، همایش گرامیداشت روز ملی صادرات شب گذشته با حضور صادرکنندگان و مسئولین در رشت برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان، همایش گرامیداشت روز ملی صادرات شب گذشته با حضور صادرکنندگان و مسئولین در رشت برگزار شد.