نشست خبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی با اصحاب رسانه این استان برگزار شد.