تاریخ انتشار : چهار شنبه, 14 ژوئن , 2017
ایمان رنجکش:
کوروشی برای فوتبال

کیروش توانست دروازه جدیدی از توسعه را به روی فوتبالمان باز کند. فوتبالی که اکنون فرای از ورزش، دنیا به آن نگاه تجاری دارد و ما نیز باید این فرصت را مغتنم بشماریم و بواسطه پایگاه اجتماعی ورزشی همچون فوتبال، سایر ظرفیت هایمان را ارتقا بخشیم.


آخرین اخبار
پربازدیدها