مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ازمحکومیت شش عامل قاچاق البسه در شعب این اداره کل خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،رضا قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان بیان داشت :مقدار 1669 ثوب انواع پوشاک و پارچه قاچاق در بازرسیهای انجام شده از سوی ضابطین تعزیرات حکومتی کشف و ضبط گردید و پرونده 6 نفر از مرتکبین قاچاق جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع گردید که پس از احضار و اخذ دفاعیات از متهمین و تکمیل تحقیقات ، بدلیل عدم توانایی در ارائه مدارک قانونی، تخلف مباشرت در قاچاق کالا محرز تشخیص داده شد و حکم به ضبط کالاهای قاچاق بنفع دولت و پرداخت مبلغ327 میلیون و 700 هزار و 210 ریال جزای نقدی درحق دولت صادر گردید.