رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به وقوع حریق در ساختمان کتابخانه سابق واقع در بوستان کشاورز این شهر، گفت: با تلاش آتش نشانان آتش مهار شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، شهرام مؤمنی با اشاره به گزارش حادثه آتش سوزی در ساختمان (کتابخانه اسبق) بوستان کشاورز رشت در ساعت ۱:۳۱ دوشنبه به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش ۱۰ خودروی اطفا به همراه ۲۶ آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه آتش نشانان به محض رسیدن به محل آتش سوزی شاهد حریق در ساختمان (کتابخانه اسبق) بوستان کشاورز رشت بودند، افزود: تیم اطفا ضمن رعایت نکات ایمنی نسبت به مهار و اطفای آتش اقدام کردند که خوشبختانه به کسی آسیب جانب نرسید.

و با اشاره به اینکه علت آتش سوزی را در دست بررسی، گفت: طبق اطلاعات دریافتی این کتابخانه به واسطه آماده سازی های پیش رو از سال ۹۸ تخلیه کامل بوده و فاقد هرگونه کتاب و یا دیگر اقلام بوده است.