مدیر دفتر فنی انتقال برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی نقاط حرارتی پست‌های انتقال و فوق توزیع، گفت: شناسایی اتصالات سست و نقاط ضعیف در کاهش خاموشی ها تأثیرگذار است.

به گزارش ندای گیلان،حمزه عیسی زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از راه‌های جلوگیری از کاهش خاموشی‌ها و انرژی توزیع نشده، شناسایی اتصالات سست و نقاط ضعیف تجهیزات پست‌ها جهت ترمیم و حفظ پایداری شبکه است.

وی در ادامه گفت: به منظور تحقق این امر، گروه مطالعات شبکه دفتر فنی انتقال هر سال پست‌های پر بار را جهت بازدید مضاعف از اتصالات تجهیزات پست‌ها شناسایی کرده که توسط واحد ترموگرافی تست ترمو ویژن از آنها به عمل می‌آید.

عیسی زاده با اشاره به اینکه امسال نیز همانند سال‌های گذشته تعداد ۳۲ پست از پست‌های انتقال و فوق توزیع پر بار معرفی و طی برنامه ریزی تست ترمو ویژن همه آنها انجام شد، افزود: ۳۷ مورد نقطه حرارتی مشاهده و برداشت شد.

وی با بیان اینکه تعداد نقاط حرارتی مشاهده شده امسال در مقایسه با سال گذشته که از ۲۹ مورد پست پر بار، ۴۰ نقطه حرارتی اعلام عیب شده بود شاهد کاهش حدود ۱۵ درصدی نقاط حرارتی بود، ادامه داد: گزارشات عیب یابی به واحدهای اجرایی تعمیرات پست‌ها و خطوط ارجاع شد.

مدیر دفتر فنی انتقال برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه سه مورد از این نقاط حرارتی مشاهده شده دارای مغایرت حرارتی بالای ۵۰ درجه سانتیگراد بود، گفت: این موارد ویژه به صورت اضطراری اعلام عیب، تعمیر و رفع عیب شد.