مدیرعامل شرکت آب منطقه‌‌ای گیلان گفت: آبگذاری کانال‌های آب کشاورزی در گیلان بدون نوبت‌بندی و تا پایان فصل زراعت برنج ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش ندای گیلان،وحید خرمی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آبگذاری کانال‌های آب کشاورزی در گیلان بدون نوبت‌بندی و تا پایان فصل زراعت برنج ادامه پیدا می‌کند بنابراین شالیکاران این استان نباید نگران کمبود آب در مزارع خود باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌‌ای گیلان حجم آب ذخیره شده در سد سفیدرود را چیزی در حدود ۷۸۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و بیان داشت: این مقدار آبی که هم‌اکنون در پشت سد سفیدرود ذخیره شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش خوبی همراه است.

خرمی با تأکید بر اینکه هیچ نگرانی خاصی برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی تا پایان فصل زراعت در گیلان وجود ندارد عنوان کرد: تا روزی که کشاورزان و شالیکاران گیلانی برای ادامه زراعت برنج در مزارع خود به آب نیاز داشته باشند آبگذاری در کانال‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به کمبود آب ایجاد شده در برخی از مناطق گیلان تصریح کرد: توزیع نامناسب آب در داخل مزارع در سال‌های گذشته نیز بوده است که این امر به مدیریت مناسب خود شالیکاران نیاز دارد اما شرکت آب منطقه‌ای گیلان هیچ محدودیتی برای آبگذاری در کانال‌ها ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌‌ای گیلان اجرای یک مرحله نوبت‌بندی آب در استان را مورد تأکید قرار داد و گفت: کشاورزان و شالیکاران گیلانی در صورت بروز هرگونه مشکل در روند آبگذاری در کانال‌ها می‌توانند به ادارات آبیاری و جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.