به همت شرکت طلعیه عمار تعداد ۱۰۰ دستگاه کامپیوتر به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان خریداری وب شکل کاروانی به مدارس رودسر اهدا میشود.

ندای گیلان:معسود اکبر پور مدیر ارشد شرکت طلیعه عمار در حاشیه مراسم تجلیل از برترین های علمی  دانش آموزان دبیرستان شهدای بازرگان محله بخش مرکزی رودسر باتاکید بر لزوم کسب علم و دانش و بالا بردن ارتقا علمی و رشد شکوفایی در جامعه اظهار داشت: شهدا برای ما ارمغان امنیت  وعزت وافتخار و سر بلندی و اقتدار نظام را به تثبیت رساندن ما باید با علم و آنش خود برای کشور افتخار آفرینی نماییم  و تبه عالی علمی و اعتقادی را در خود بارور نماییم.

اکبر پور گفت: شرکت طلعیه عمار این افتخار را دارد علاوه بر کارهای عامل المنفعه خدماتی عمرانی و سازندگی به امر ارتقاء علمی دانش آموزان مدارس در زمینه های نرم افزاری،سخت افزاری ،رفاهی و ورزشی گامی  ویژه ای برداشته و این روند همچنان ادامه دارد.

در ادامه احمدی مدیر آموزش و پرورش رودسراز تلاشهای مهندس مسعود اکبر پور بازرگانی مدیر ارشد شرکت طلعیه عمار که توانسته به امر آموزش پرورش کمکهای ویژه ای اهدا نماید قدردانی کرد و گفت: تعداد ۱۰۰ دستگاه کامپیوتر به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان خریداری وب شکل کاروانی به مدارس رودسر اهدا میشود.
همین گزارش حاکیست  بیش از ۲۲  کارت های هدیه ۲۰۰ و۳۰۰ هزارتومانی به دانش آموزانی که توانسته اند از برترین های علمی دانشگاه آموزی را از دبیرستان شهدای بازرگان محله راه کسب نمایند اهدا شد .