چرا آمار زمینهای برنجکاری و مصرف سرانه برنج با واقعیت های موجود همخوانی ندارد و آیا این آمار ناصحیح جهت توجیه کردن واردات بی رویه برنج و تضعیف کشاورز برنجکار نیست؟

به گزارش ندای گیلان، سید رضا علوی زمیدانی از کارگزاران روابط عمومی استان گیلان با اشاره به اینکه آمار مساحت زمین برنجکاری با واقعیات موجود همخوانی ندارد گفت:بررسی ها نشان می دهد مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشورمان در خصوص میزان تولید برنج و میزان مصرف برنج از آمار درستی استدلال نمی کنند و همین امر باعث شده واردات برنج به کشور بیش از نیاز کشور باشد و عملا تولید این محصول را تحت الشعاع قرار داده است.

وی مصرف سرانه برنج در سال را بر اساس نیازهای غذایی هر انسان 25 کیلوگرم در سال دانست و افزود:کارشناسان تغذیه بر اساس عناصر موجود در برنج مصرف 25 کیلوگرم برنج در سال را برای هر انسان لازم می دانند اما بعضی از سودجویان صرفا جهت توجیه واردات عدد 45 کیلوگرم مصرف برنج را  به ازای هر نفر در سال مطرح می کنند که این عدد ریشه علمی ندارد.
این فعال اجتماعی و رسانه ای واردات بی رویه برنج را در کشور بسیار نامیمون دانست و افزود:وقتی به بهانه حمایت از مصرف کننده مجوز واردات می دهند و توجهی به نیاز برنجکاران داخلی ندارند،چگونه می توان انتظار داشت برنجکار داخلی بتواند در این بازار آشفته محصول خود را بفروشد و به اوضاع اقتصادی خود سر و سامان دهد.
علوی زمیدانی حمایت عملی از کشاورزان را در تولید و توزیع محصولات کشاورزی خواستار شد و افزود:نمی توان شعار حمایت از تولید داخلی را از تریبون های رسمی کشور مطرح کنیم ولی عملا مدافع واردات بی رویه کالاها از جمله ارزاق عمومی باشیم.
وی همچنین به یارانه های کشاورزی برای کاهش قیمت نهاده ها اشاره کرد و افزود:مسئولانی که مدعی حمایت از کالا و محصولات ایرانی هستند با پرداخت تسهیلات و یارانه ها عملا به شعارهای خود پایبند باشند تا تولید کنندگان داخلی به این امر ترغیب شوند.