طي حكمي از سوي دكتر طالبيان معاون ميراث فرهنگي كشور ، پيام شاعف به عنوان سرپرست پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان،اين حكم امروز از سوي مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان گيلان شهرود اميرانتخابي طي مراسمي به وي ابلاغ شد.
اميرانتخابي در اين مراسم گفت:با توجه به اينكه ارسال پرونده شهرك تاريخي ماسوله براي ثبت جهاني امسال مهم ترين اولويت اداره كل ميراث فرهنگي گيلان است،خواستار پيگيري و رعايت ضوابط و نظارت هاي بيش از پيش پايگاه ميراث ماسوله براي حفظ و نگه داشت اين اثر جهاني در گيلان شد و در پايان ضمن ابلاغ حكم به نمايندگي از سوي معاون محترم ميراث فرهنگي كشور براي آقاي پيام شاعف آرزوي توفيقات روزافزون و خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي كرد.