زنان خانه دار هم دراین دوران بیشتر ازقبل اوقات خود را درخانه سپری میکنند که اثرات روحی وحتی جسمانی آن بسیار جای تامل دارد. زنانی که دیگر باوجود شیوع پاندمی کووید ۱۹ باتعطیلی مراکز ورزشی و باشگاه ها به علت عدم تحرک و فعالیت جسمانی درمعرض خیلی از بیماری ها قرار دارند.

به گزارش ندای گیلان،زنان همواره در میان همه اقوام و ملت ها نقش بسیار مهمی در سلامت خانواده وهمچنین به طبع درجامعه ایفا کرده اند.
زنان در دوران پاندمی کووید ۱۹ بیشتر ازهرزمان در حفظ سلامت خانواده و جامعه نقش بسزایی ایفا کردند بطوریکه
زنان در خانواده ها ،دردوران این پاندمی باوجود استرس و نگرانی های اعضای خانواده همیشه با صبر وحوصله
سعی در رعایت پروتکل های بهداشتی و مدیریت سلامتی روحی وجسمی اعضای خانواده را داشته اند.
مادران با تغییر سبک اجباری زندگی فرزندان دراین روزها باتوجه به تعطیلی مدارس، مراکز آموزشی و مراکز تفریحی
باچالش های فراوانی مواجه شدند وتا حد قابل توجه ای تلاش میکنند تا آرامش
را در کانون خانواده حفظ کنند‌.

زنان شاغل علاوه براین فشارهای روحی و استرس ها درمنزل درمحل کارنیز باید درحین انجام کارها مراقب سلامتی خود باشند و به نوعی با استرس های روحی بیشتری به نسبت مردان روبرو هستند.

زنان خانه دار هم دراین دوران بیشتر ازقبل اوقات خود را درخانه سپری میکنند که اثرات روحی وحتی جسمانی آن بسیار جای تامل دارد. زنانی که دیگر باوجود شیوع پاندمی کووید ۱۹ باتعطیلی مراکز ورزشی و باشگاه ها به علت عدم تحرک و فعالیت جسمانی درمعرض خیلی از بیماری ها قرار دارند.

لذا لازم است باتوجه و دقت نظر بیشتری به این دست مشکلات وچالش زنان و سلامت روح وجسم آنان پرداخته شود.

زنان باید بتوانند در خانه ومحل کار ورزش کنند.تحرک و پویایی نشاط ازدست رفته آنها را در دوران بحران کرونا باز گردد و با ایجاد انگیزه و نشاط در زنان ومادران درواقع جامعه ای پرنشاط وسلامت داشته باشیم.

درراستای ارتقا سلامت جامعه در دوران پاندمی کووید ۱۹ ، فدراسیون ورزشهای همگانی طرح های مختلفی به مردم ارائه دادوامروز شاهد طرح” #توهم شروع کن”
پویشی برای زنان این سرزمین هستیم تابادعوت زنان به ورزش وفعالیت جسمانی در هرنقطه ای از کشور باشند، سلامتی ، شادی و نشاط را به آنان هدیه کند.

با حمایت از این پویش ،از مادران وزنان وهمه دختران این مرز و بوم حمایت کنیم.

دراین زمینه با چند تن از زنان شاغل و خانه دار گفتگویی انجام شد :

ندا .م ،پزشک
وی بااشاره به سختی و فشار کار کادر درمان دراین دوران
گفت : در دوران پاندمی کووید ۱۹ ، بیشترین فشارهای روحی وجسمی شامل حال عزیزان کادر درمان است و همواره با گذشت و فداکاری به خدمت رسانی به بیماران مشغولند.
وی گفت : با توجه به اینکه مادر مراکز درمانی حضور داریم وازنزدیک شاهد شیوع این ویروس هستیم وبیمارانی که گاهی جان خود راازدست می دهند،لذا علاوه بر فشارهای جسمی دلیل حجم بالای کار دچارآسیب های روحی زیادی نیز میشویم .
ندا .م درزمینه ورزش و ایجاد نشاط برای زنان کادر درمان گفت: فعالیت جسمانی و تحرک درمحل کار میتواند در ارتقا سلامتی و روحیه همکاران ما در مراکز درمانی بسیار مسمر ثمرباشد.

زهرا .ب زن خانه داری است که این روزها بیشترین وقت خود رادر خانه سپری میکند و علاوه بر کارهای منزل ، وظیفه رسیدگی به سلامت و بهداشت اعضای خانواده و رعایت تمامی نکات و پروتکل های بهداشتی ،
پابه پای نوجوان محصل خود دروس را دوره کند و در هنگام آموزش آنلاین همراه وی باشد.

زهرا از افسردگی و کم تحرکی دوران کرونا می گوید،
او قبل از شیوع این ویروس به پارک و باشگاه ،مراکز خرید میرفت اما این روزا باوجود خطرات ابتلا به این ویروس
درخانه است .

زهرا ورزش و تحرک را عاملی برای شادابی وسلامتی میداند.
وی گفت : زنان خانه دار بیشترین وقت خود را در خانه سپری میکنند و یکی از خواسته های آنها توجه بیشتر به سلامت روح وجسم این قشر ازجامعه است.

نوشین میربلوک
مسئول روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی گیلان