مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان گفت : حسب گزارش های مردم و پس از بازرسی از یک داروخانه مقادیری داروی قاچاق کشف و این داروخانه به دستور رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی پلمپ و برای این داروخانه متخلف پرونده تشکیل گردید.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مرتضی امینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان گفت : حسب گزارش های مردم عزیز و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل و نظارت بر داروخانه های سطح شهر، گشت مشترک سیار اداره تعزیرات حکومتی با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسان دستگاه های ذی ربط تشکیل و پس از بازرسی از یک داروخانه مقادیری داروی قاچاق کشف و این داروخانه به دستور رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی پلمپ و برای این داروخانه متخلف پرونده تشکیل گردید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه گفت: آنچه در این بازدید مایه ی نگرانی را در پی داشت، ناشی از عدم حضور مسئول فنی در بعضی از داروخانه ها بود.
مرتضی امینی به شهروندان افزود: شهروندان محترم استان گیلان باید بدانند که هر داورخانه باید حداقل یک نفر مسئول فنی داشته باشد و مسئول فنی مربوطه باید در تمام ساعات کار داروخانه حضور فعال و موثر داشته و بر روند فروش و تحویل دارو و نسخه پیچی دارو فروشان نظارت نمایند و نسخه بیماران و دارو های آنها با نظارت ایشان به بیماران تحویل داده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان مسئولیت اشتباه در تحویل دارو به بیماران را متوجه مسئول فنی داروخانه دانست و گفت: متاسفانه گاها مشاهده شده که تحویل اشتباه دارو به بیمار مشکلات جبران ناپذیری برای وی در پی داشته است.
مرتضی امینی در پایان گفت: از شهروندان عزیز خواهشمندیم درصورتی که داروخانه های سطح شهر، بدونه حضور مسئول فنی اقدام به تحویل دارو مینمایند و یا اقلام دارویی غیر مجاز به فروش میرسانند مراتب را به سامانه ۱۳۵ اعلام فرمایند.