مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش از پلمب ۳ مرکز زیبایی غیرمجاز به دلیل دخالت فرد فاقد صلاحیت علمی در تالش خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از تالش،سعید رستمی اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان نظارت بر درمان ۳ مرکز غیرمجاز زیبایی در تالش به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات پوست و زیبایی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان افزود: شهروندان برای دریافت هر گونه خدمات درمانی و زیبایی الزاماً به مراکز مجاز که دارای پروانه طبابت و مجوز قانونی هستند مراجعه کنند. البته این مجوز باید در معرض دید عموم قرار گرفته باشد.

رستمی گفت: همشهریان می‌توانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند. همچنین باید از مراجعه به افراد غیر پزشک که به صورت غیر قانونی در امور پزشکی دخالت می‌کنند، خودداری شود.