سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل از پلمب یک کشتارگاه دام در بخش دیلمان به دلیل آلوده کردن محیط زیست و رعایت نکردن اصول بهداشتی خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از سیاهکل، اتابک نیک فر گفت: یک کشتارگاه دام در آسیابر بخش دیلمان به استناد ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ١۵ قانون جلوگیری از آلودگی هوا به دلیل رعایت نشدن ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، بهداشتی و دامپزشکی با همراهی نیروی انتظامی این بخش با حکم قضایی پلمب شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل با بیان اینکه این کشتارگاه مجوز نداشت، افزود: پس از بازرسی کارشناسان ادارات محیط زیست و  دامپزشکی، این کشتارگاه به دلیل تهدید بهداشت عمومی تا رفع همه نقص های زیست محیطی و اصلاح سامانه های دفع پسماند و دریافت مجوز پلمب شد.