برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پرواز‌های ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۳۳۳۱ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۰۸:۱۰

پرواز شمارۀ ۶۹۶۲ / هواپیمایی کاسپین / مشهد – رشت / ساعت ورود ۰۹:۲۵

پرواز شمارۀ ۵۷۰۴ / هواپیمایی آتا / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۱:۲۰

پرواز شمارۀ ۶۹۶۸ / هواپیمایی کاسپین / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۲:۳۰

پرواز شمارۀ ۶۲۸۷ / هواپیمایی تابان / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۲:۴۵

پرواز شمارۀ ۴۴۴۷ / هواپیمایی پارس / قشم – رشت / ساعت ورود ۱۴:۱۰

پرواز شمارۀ ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۶:۰۰

پرواز شمارۀ ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۸:۲۰

پرواز‌های خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۳۳۳۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج ۰۸:۴۵

پرواز شمارۀ ۶۹۶۳ / هواپیمایی کاسپین / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۰:۲۵

پرواز شمارۀ ۵۷۰۵ / هواپیمایی آتا / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۲:۰۰

پرواز شمارۀ ۶۰۶۹ / هواپیمایی کاسپین / رشت – عسلویه / ساعت خروج ۱۳:۳۰

پرواز شمارۀ ۶۲۸۸ / هواپیمایی تابان / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۳:۴۵

پرواز شمارۀ ۴۴۴۹ / هواپیمایی پارس / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۵:۱۰

پرواز شمارۀ ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۷:۰۰

پرواز شمارۀ ۸۴۵ / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۸:۵۰