فرآیند ارزیابی تکمیلی ۷۴۸ داوطلب پذیرفته‌شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش در استان گیلان پایان یافت.

به گزارش ندای گیلان از رشت،میرزانژاد معاون آموزش ابتدایی گیلان از پایان فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در این استان، خبر داد و گفت: در فرآیند ارزیابی تکمیلی، صلاحیت عمومی، حرفه‌ای و تخصصی داوطلبان پذیرفته‌شده رشته آموزگاری توسط ارزیابان دوره‌دیده بررسی شد.

وی افزود: از مجموع ۷۴۸ پذیرفته‌شده آزمون استخدامی، تنها دو نفر از داوطلبان، انصراف داده و باقی افراد وارد فرآیند ارزیابی شدند. میرزانژاد اظهار داشت: گروه ارزیابی استان گیلان در هر روز به طور تقریبی  شامل ۴۰ ارزیاب متخصص بود و هر داوطلب زیر نظر این افراد درچند موقعیت شبیه‌سازی، ارزیابی شدند.

وی یادآور شد: در راستای تحقق هرچه بیشتر سند تحول بنیادین، ما در این فرآیند از دریچه‌ای جدید به ارزیابی نقش اجتماعی معلم پرداختیم. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان تأکید کرد: داوطلبان باید در فرآیند ارزیابی تکمیلی، در حیطه‌ی شایستگی‌های عمومی ۹۵ امتیاز، در حیطه‌ی شایستگی‌های اختصاصی ۷۰ امتیاز و در حیطه‌ی شایستگی‌های تخصصی ۴۰ امتیاز را به‌عنوان حدنصاب کسب کنند.

میرزانژاد اشاره کرد شروع انجام فرایند ارزیابی داوطلبان آموزگاری استان از تاریخ ۲۲ اریبهشت در ۵ حوزه صبح و عصر ( ۱۰ نوبت ) بود که طی ۱۳ روز به پایان رسید.