عضو شورای شهر رشت گفت:٧٣٠ میلیارد بدهی شهرداری رشت که گفته شد رقم درستی نیست و نیاز به شفاف سازی در این زمینه می باشد.

رضا رسولی عضو شورای شهر رشت در خصوص وضعیت سراوان و مشکلات زیست محیطی این منطقه اظهار داشت:بحث لندفیل سراوان نگران کننده است که باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی کرد.
وی اذعان داشت:در جلسه مشترکی که با کمیسیون بهداشت و سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و دیگر ادارات ذیربط داشتیم تصمیم به بهسازی هرچی سریعتر لندفیل سراوان شد.
این عضو شورا اذعان داشت:در حال حاضر تنها راه موجود بهسازی سراوان است تا زمانی که راه حل نهایی برای این منظور در نظر گرفته شود.
رسولی تصریح کرد:متاسفانه رانش جدید سبب شد که فضای جدیدی از نظر بو و حشرات در سراوان به وجود آید که باید آن را مدیریت کنیم.
وی اظهار داشت:در کمیسیون عمران ،کمیته ها و زیر گروه های کمیته ای در نظر گرفته ایم که در این راه بتوانیم کمیته های مرتبط با کمیسیون عمران را فعال کنیم.
رسولی با اشاره به مشکلاتی موجود در شهرداری رشت عنوان کرد:
٧٣٠ میلیارد بدهی شهرداری رشت که گفته شد رقم درستی نیست و نیاز به شفاف سازی در این زمینه می باشد.
وی با اشاره به اینکه شهربازی ها ورودیهای شهر هستند بیان داشت:در همین راستا در محدوده مسکن مهر زمین مناسبی وجود دارد همچنین پیشنهاد می شود فکری برای قبرستان آهن آلات در باغ محتشم شود.