عضو شورای شهر رشت گفت:٧٣٠ ميليارد بدهي شهرداري رشت كه گفته شد رقم درستي نيست و نياز به شفاف سازي در اين زمينه مي باشد.

رضا رسولي عضو شوراي شهر رشت در خصوص وضعیت سراوان و مشکلات زیست محیطی این منطقه اظهار داشت:بحث لندفيل سراوان نگران كننده است كه بايد هر چه سريعتر به آن رسيدگي كرد.
وي اذعان داشت:در جلسه مشتركي كه با كميسيون بهداشت و سازمان مديريت پسماند شهرداري رشت و ديگر ادارات ذيربط داشتيم تصميم به بهسازي هرچي سريعتر لندفيل سراوان شد.
اين عضو شورا اذعان داشت:در حال حاضر تنها راه موجود بهسازي سراوان است تا زماني كه راه حل نهايي براي اين منظور در نظر گرفته شود.
رسولي تصريح كرد:متاسفانه رانش جديد سبب شد كه فضاي جديدي از نظر بو و حشرات در سراوان به وجود آيد كه بايد آن را مديريت كنيم.
وي اظهار داشت:در كميسيون عمران ،كميته ها و زير گروه هاي كميته اي در نظر گرفته ايم كه در اين راه بتوانيم كميته هاي مرتبط با كميسيون عمران را فعال كنيم.
رسولي با اشاره به مشكلاتي موجود در شهرداري رشت عنوان كرد:
٧٣٠ ميليارد بدهي شهرداري رشت كه گفته شد رقم درستي نيست و نياز به شفاف سازي در اين زمينه مي باشد.
وي با اشاره به اينكه شهربازي ها وروديهاي شهر هستند بيان داشت:در همين راستا در محدوده مسكن مهر زمين مناسبي وجود دارد همچنین پيشنهاد مي شود فكري براي قبرستان آهن آلات در باغ محتشم شود.