سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بیش از ۵۴۰هزار شهروند گیلانی بالای ۱۲سال هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۵۴۷هزار و ۴۸۹نفر، بیش از ۲۵درصد جمعیت بالای ۱۲سال در گیلان هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

فردین مهرابیان با اشاره به روند خوب واکسیناسیون در گیلان، افزود: همچنین یک میلیون و ۴۸۳هزار و ۸۳۰نفر، بیش از ۶۹درصد شهروندان بالای ۱۲سال در استان فقط نوبت اول را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به فعالیت ۲۱۷پایگاه واکسیناسیون در گیلان و ۵۴پایگاه در شهرستان رشت در روز ۱۰مهر۱۴۰۰ گفت: بر اساس شرایط و موقعیت، تعداد پایگاه‌های واکسیناسیون قابل افزایش است.