قابل تامل آنکه منشی شورا طی عضویت خود در دو دوره شورای شهر رشت به چهار شهردار رای داده که از این میان ۳ شهردار آن یعنی محمد ابراهیم خلیلی، مسعود نصرتی قزوینی نژاد و ناصر حاج محمدی همگی غیربومی بوده اند.

به گزارش رصد مجازی ندای گیلان،غیرمنتظره نوشت: فاطمه شیرزاد در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر رشت در اظهاراتی عجیب و غیرمعقول وضعیت بناهای تاریخی شهر رشت را به غیربومی بودن ناصر حاج محمدی ربط داد! ادعایی عجیب و قابل تامل که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ادعای عجیب شیرزاد و انداختن وضعیت بناهای تاریخی شهر رشت بر گردن شهرداری که ۴ ماه است پای به شهر رشت گذاشته، ادعایی عجیب و قابل تامل است. اما نکته جالب تر ربط دادن غیربومی بودن شهردار به وضعیت ۳ ساختمان تاریخی شهر رشت است!

قابل تامل آنکه منشی شورا طی عضویت خود در دو دوره شورای شهر رشت به چهار شهردار رای داده که از این میان ۳ شهردار آن یعنی محمد ابراهیم خلیلی، مسعود نصرتی قزوینی نژاد و ناصر حاج محمدی همگی غیربومی بوده اند.

حال اینکه خود فاطمه شیرزاد نسبت به حضور یک شهردار غیربومی در شهرداری رشت انتقاد میکند از آن دست موارد عجیب است و به نظر می رسد این بخش از نطقی که او قرائت کرده باید توسط بهراد ذاکری خوانده میشد!