هواشناسی گیلان اعلام کرد: بررسی های اولیه نقشه های هواشناسی ، نشان می دهد از اواخر روز دوشنبه سامانه هوای ناپایدار و بارشی وارد گیلان خواهد شد.

به گزارش ندای گیلان،مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از امروز تا پایان روز دوشنبه هوای ابری برای گیلان پیش بینی شده است.

محمد دادرس افزود: دریا در این مدت برای فعالیت های دریایی و صید مناسب است.

وی گفت: چند روز گذشته دمای هوا در گیلان به طور میانگین ۵ تا ۱۲ درجه سلسیوس کاهش یافته بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: بررسی های اولیه نقشه های هواشناسی ، نشان می دهد از اواخر روز دوشنبه سامانه هوای ناپایدار و بارشی وارد گیلان خواهد شد.