مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: هدف از برنامه های مدیریت مصرف، خوب مصرف کردن و اجتناب از بد مصرف کردن است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، بهمن داراب زاده گفت: به شکر خدا علی رغم اینکه روزهای گرم تابستان را پشت سر می گذاریم، اما هیچگونه قطعی برق در بخش انتقال و فوق توزیع را نداشتیم.

وی افزود: با همدلی و مشارکت مشترکان استان، تفاهم نامه های منعقد شده با صنایع بزرگ و اعمال مدیریت مصرف در ادارات استان، خوشبختانه شاهد قطعی برق نبودیم و امیدواریم این شرایط ادامه پیدا کند.

داراب زاده گفت: با مدیریت مصرف برقی که در ادارات و دستگاه های اجرایی انجام شد ما شاهد همکاری خوبی در ادارات استان بودیم.

وی افزود: روزهای گرم تابستان و شرایط سخت و دشوار صنعت برق به اتمام نرسیده و با توجه به ناترازی تولید انرژی برق با مصرف، انتظار می رود مشترکان فهیم و شریف استان گیلان مدیریت در مصرف انرژی برق را مثل گذشته مد نظر قرار دهند. در واقع هدف از برنامه های مدیریت مصرف، خوب مصرف کردن و اجتناب از بد مصرف کردن است.