فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه اشتغال، مسکن و غیره تامین کننده ازدواج پایدار است، گفت: در امر ازدواج همه عوامل زنجیروار باید کنار هم باشند، تک بعدی نگاه کردن جواب نمی دهد.

به گزارش ندای گیلان، علی فتح اللهی  در جلسه شورای ساماندهی امور جوانان شهرستان رشت در فرمانداری با بیان اینکه اشتغال از مهمترین دغدغه ی جوانان در جامعه امروز است، گفت: ما باید زمینه های جذب سرمایه گذار را فراهم کرده و موانع را بر طرف کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت های شهرستان رشت در بخش های مختلف برای سرمایه گذاری اظهار داشت: با سرمایه گذاری بخش خصوصی زمینه برای اشتغالزایی جوانان فراهم می شود، جذب سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال پایدار از اولویت های ما است.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه اشتغال، مسکن و غیره تامین کننده ازدواج پایدار است، خاطر نشان کرد: در امر ازدواج همه عوامل زنجیروار باید کنار هم باشند، تک بعدی نگاه کردن جواب نمی دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت تقویت باورهای دینی و مذهبی در جوانان بیان داشت: تقویت باورهای دینی در ازدواج پایدار و پیشگیری از طلاق ونقش مهمی دارد.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰۰ شبکه ماهواره ای با هدف قراردادن خانواده ها اضافه کرد: آنها با راه اندازی این شبکه های ماهواره به دنبال تغییر تفکر جوانان هستند.

وی با تاکید بر این مطلب که جلسه ها باید کاربردی و سازنده باشد از مدیران شرکت کننده در این نشست خواست تا پیشنهادات خود را درباره موضوع ازدواج و اشتغال ارایه دهند.