برخی از کاندیدای نام دار از خلا حضور نمایندگان در مجلس استفاده کرده و در تمام روزهای هفته در حال فعالیت انتخاباتی و شرکت در مجالسات ترحیم و برگزاری جلسات خانگی هستند.

به گزارش سرویس سیاسی ندای گیلان، چهار ماه بیشتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند سال جاری نمانده است.
در این مدت باقی مانده تنور انتخابات در حال گرم شدن بوده که در شهرستانهای گیلان با شدت و ضعف روبروست.
از این رو شهرستان رشت که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و از وسعت پراکندگی بالایی نیز با شش بخش برخوردار است از این قاعده مستثنی نبوده و افراد زیادی از خود تمایل کاندیدا شدن نشان داده اند.
نکته قابل توجه این ایام عدم تحرک ملموس جریانات  شناسنامه دار سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در حوزه انتخابیه رشت است.
 هنوز مشخص نیست که این دو جریان سیاسی در شهرستان رشت روی چه کاندیدایی سرمایه گذاری نمایند و این امر موجب شده تا برخی کاندیدای نام آشنای مستقل از این ظرفیت به وجود آمده بدرستی استفاده کرده و درحال یارگیری و جذب لیدرهای انتخاباتی باشند.
از این رو جدا از نمایندگان فعلی رشت در مجلس شورای اسلامی که در قامت نماینده در روستاها و مناطق مختلف شهرستان حضور پیدا میکنند، برخی از کاندیدای نام دار نیز حتی از خلا حضور نمایندگان در مجلس استفاده کرده و در تمام روزهای هفته در حال فعالیت انتخاباتی و شرکت در مجالسات ترحیم و برگزاری جلسات خانگی هستند.
در همین راستا سید محمد احمدی، فرماندار سابق رشت و معاون سابق برنامه ریزی و اقتصادی استانداری گیلان و همچنین محمد علیزاده کیاشی که اصالت زیباکناری داشته و در گذشته مسئولیت صدا و سیمای زیباکنار و همچنین مشاور و مدیرکلی حوزه استانداری بوشهر را در کارنامه خود داشته و هم اکنون نیز در معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی مشغول به فعالیت می باشد، بیشتر از سایر کاندیدای مستقل در حال فعالیت هستند.
با توجه دوستی دیرینه دکتر حسن تامینی، نماینده ادوار مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با دکتر محمد علیزاده و در صورت عدم حضور تامینی در صحنه انتخابات احتمال حمایت این چهره محبوب از علیزاده بسیار بالاست تا بتواند حق رفاقت چندین ساله خود را ادا نماید که البته حضور چندین ساله دکتر علیزاده کیاشی در مجلس شورای اسلامی میتوان از وی بعنوان تنها کاندیدای کارمند مجلس در انتخابات پیش روی استان گیلان نام برد که شناخت کافی از فضای مجلس شورای اسلامی دارد.
حال باید منتظر ماند و دید جلسات مستمر دکتر علیزاده در بخش های شش گانه رشت و با توجه به خدماتی که در گذشته در کسوت های مختلف به مردم رشت ارایه داده است ،چقدر میتواند از خلاء های بسیار زیاد این دوره از انتخابات رشت بدرستی استفاده کرده و یکی از کرسی های سبز محل کار فعلی خود را کسب نماید.
دکتر احمدی نیز با برگزاری جلسات متعدد و اعلام حضور مستقل در انتخابات توانسته فعالیت های خوبی را با توجه به فرماندار بودنش در این شهرستان از خود نشان دهد که باید منتظر ماند و دید محصول فعالیت های دکتر سید محمد احمدی در ماه های گذشته در حوزه انتخابیه رشت در ماه های منتهی به انتخابات چه ظهور و بروزی خواهد داشت که نشان از میزان انسجام فعالیت وی دارد.
سایر کاندیدایی نیز بصورت جسته و گریخته در بخش های خود و بعضاٌ مرکز در حال فعالیت هستند که البته شانس این چهره های جدید نسبت به سایرین ضعیف تر است. 
و نکته آخر اگر اصولگرایان و همچنین اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رشت روی یک نفر تمرکز کرده و انسجام درونی داشته باشند، قطعاً با لیست ، کاندیدای مورد نظر آنان یکی از کرسی ها را در دور اول کسب خواهد کرد و رقابت بین افراد نامبرده و دو تن از نمایندگان فعلی، در صورت تایید صلاحیت آنان به دور دوم انتخابات خواهد کشید.
در هفته های آتی از روند فعالیت کاندیدا و آرایش سیاسی این شهرستان برای شما سخن خواهیم گفت.