تاریخ انتشار : چهار شنبه, 23 آگوست , 2017
ابوالفتح فخرمحمدیان:
نقش موثر سازمان مدیریت گیلان در بسط اندیشه ها

یادداشت:واژه هایی نظیر برنامه ریزی و مدیریت  در اداره هر کشوری حاکی از حرکت بسوی  نظام مندی وتوسعه مند بودن آن ساختار خواهدداشت.این دو واژه قدمتی به درازای چند دهه در کشور دارند که این مهم در قالب یک سازمان کشوری تبلور یافت. متاسفانه در دوره ای از دولتهای نهم ودهم این سازمان منحل و […]

یادداشت:واژه هایی نظیر برنامه ریزی و مدیریت  در اداره هر کشوری حاکی از حرکت بسوی  نظام مندی وتوسعه مند بودن آن ساختار خواهدداشت.این دو واژه قدمتی به درازای چند دهه در کشور دارند که این مهم در قالب یک سازمان کشوری تبلور یافت.

متاسفانه در دوره ای از دولتهای نهم ودهم این سازمان منحل و عملا اداره  برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت کشور  در جهت عدم ثبات، بی نظمی اقتصادی، تصمیمات دفعی و یکباره تنزل یافت؛  که با روی کار آمدن دولت یازدهم تحت عنوان دولت تدبیر و امید و پذیرش و اجرای خواست نخبگان کشور در جهت احیای سامان برنامه کوشید و بنیانش را پی ریزی نمود.

با ایجاد سازمان برنامه در کشور ، این مهم در استانهای کشور تسری یافت و روز به روز به نضج  وتوسعه آن افرون گشت. در استان گیلان نیز این سازمان با حرکتی نو و در جهت نظم دهی اقتصادی، برنامه ریزی مطلوب و نظمی نوین  در تخصیص  بودجه ها و نظارت بر اجرا  به این مهم نائل آمد.

اما رویکرد  این مقاله به  بررسی حرکت نوین وپایداری می پردازد،  که توسط سازمان مدیریت استان گیلان تحت عنوان سلسله همایش ها و نشست های توسعه  بصورت ماهانه برگزار می گردد،که می توان از منظر ونگاه جامعه شناسی بدان پرداخت.

این نشست ها که از جمله به  رئوس اصلی وکلی توسعه ، اقتصاد،مسایل جامعه شناسی و مبتلا به در کشور ومنطقه می پردازد. با دعوت از اساتید دانشگاهی و صاحب نظر     در حوزه های بین المللی و  اعضای هیات علمی دانشگاه ها به نمود عینی متناسبی رسیده است. و همچنین با پرداختن به موضوعاتی بطور مشخص و دقیق به مداقه در مورد پیرامون مسائلی همچون:
گیلان و چشم اندازه آینده روابط اقتصادی با جمهوری های حاشیه دریای خزر،
توسعه پایدار در چشم انداز جهانی،
برنامه ششم توسعه مفاهیم و فرآیند تدوین،
برنامه ریزی برمحور رقابت پذیری منطقه ای،
تببین اقتصاد مقاومتی و جایگاه آن در برنامه ششم توسعه،پیامد تداوم رکود بر بازار کار ایران،چالش های ساختاری تحقق اقتصاد مقاومتی،الهیات محیط زیست،
معرفی جایکا  و عملکرد آن در توسعه پایدار در نقاط مختلف جهان،
برنامه ریزی منطقه ای با رویکرد اقتصاد مقاومتی،
توانمندی های استان گیلان و راه های بهره برداری از آن ها و دیگر موضوعات مرتبط با مسائل منطقه ای و کشور پرداخته است.

این سلسله  نشست ها که عمدتا با حضور مسئولین اجرایی وادرای استان، صاحبنظران ،پژوهشگران ومحققان برگزار میشود در واقع  بدل به مجمعی در جهت نیل به تضارب و بسط اندیشه های توسعه ای در زمینه های مختلف اقتصادی،اجتماعی و مدیریتی در استان  گشته است.

وهمچنین مفاهمه ومباحثه حضوری افراد مدعو و حاضرین  توانسته دید و نگاه جدیدی در حوزه مدیریتی واجرایی وبرنامه ریزی در آینده برای جوانان در جهت افزایش تجارب مدیریتی و آشنایی با مسائل نوین اداری را  شامل شود.

ریاست مجموعه سازمان مدیریت با بینش جامعه شناسی و نگاهی توسعه مند با تشکیل این سلسله نشست ها از فضای سازمان مدیریت که یکی از ماموریت ها و وظایف آن پرداختن به مسائل علمی و اندیشه ای در باب مدیریت است، توانسته به نفع بسط اندیشه های مدیریتی،اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی نماید.

که البته می توان در ادامه با ارائه پیشنهاداتی دربرگزاری هر چه بهتر این نشست ها به غنای بیشتر آن با توجه به مسائل منطقه ای و دیپلماسی تجاری توجه ویژه ای نمود.

البته شایان ذکر است که  اخیرا با دعوت از سرکنسول کشور فدراسیون روسیه با موضوع مشخص: «روابط متقابل و اصول همکاری‌  بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه»این مهم تا حدودی تحقق یافته و درادامه پیشنهاد می گردد  با توجه به اینکه دولت دوازدهم مقرر گشته تا،ساختار وزارت خارجه با ایجاد معاونت جدیدی بنام معاونت اقتصادی بیش از پیش به امور  روابط تجاری  بپردازد ، بتواند با بررسی تعمیق  روابط با کشورهای حوزه دریای خزر بر محور دیپلماسی تجاری و علمی بیش از پیش این نشست ها، بسط و اشاعه یابد.

ابوالفتح فخرمحمدیان* کارشناس ارشد علوم سیاسی


آخرین اخبار
پربازدیدها