در نشست مشترک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با نایب رییس انجمن اهدا عضو ایرانیان و مسوول واحد فناوری استان گیلان، عملکرد این مرکز مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان از رشت،امید قبادی – نایب رییس انجمن اهدا عضو ایرانیان با اشاره به چرخه اهدای عضو و تاریخچه شروع آن و ارایه گزارش و آمار در استان گیلان گفت: اهدای عضو  در این استان، در مقایسه با سالهای گذشته، روند رو به رشدی داشته است.  وی ضمن قدردانی  از واحد فناوری دانشگاه،  عملکرد این واحد را مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

 سالاری – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در این نشست ضمن تشکر و تقدیر از اعضای واحد فناوری دانشگاه، به فرهنگ سازی اهدا عضو در جامعه اشاره کرد و حمایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان را براین امر لازم دانست .

گفتنی است؛ این نشست با حضور نایب رییس انجمن اهدای عضو ایرانیان، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاون آموزشی دانشگاه، رییس بیمارستان رازی، مسوول واحد فناوری استان گیلان، سامی دوست و مختاری در بیمارستان رازی برگزار شد.

پی نوشت: در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ٩٧، ١٧ مورد کلیه، ٩ مورد نسوج و ٥ مورد کبد از بیست و سه نفر اهداء کننده مرگ مغزی به نیازمندان اهداء شد. همچنین در سال٩٨ نیز  15 مورد اهدا انجام شد.