سخنگوی فرماندهی نیروهای مشترک دریایی – سی ام اف – اعلام کرده است که ناوشکن وینستون چرچیل متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده به علامت امدادخواهی سرنشینان یک فروند لنج ایرانی پاسخ داده و کمک اضطراری در اختیار آنان قرار داده است.

به گزارش ندای گیلان، این لنج که در دریای عرب واقع در دهانه دریای عمان دچار مشکل شده بود  با ارسال علامت نوری، از شناورهای عبوری درخواست کمک کرده بود.سرنشینان شناور ایرانی گفتند که به خاطر از کار افتادن باطری قادر به روشن کردن موتور نبودند و آذوقه و آب آشامیدنی آنان هم رو به اتمام بود.

 

ملوانان ناوشکن وینستون چرچیل با استفاده از پل بادی شناور وارد لنج شدند اما دارای باطری مناسب برای راه اندازی موتور نبودند.آنان ضمن دادن مواد غذایی و آب به سرنشینان لنج، به گارد ساحلی کشور عمان پیام دادند تا برای کمک به انتقال لنج به محل عزیمت کند.بیانیه نیروهای مشترک دریایی گفته است که ملوانان این ناوشکن تا رسیدن ماموران عمانی جهت حفاظت از لنج ایرانی در آن ماندند.

 

طبق کنوانسیون امنیت حیات در دریا مورخ سال ۱۹۷۴، کشتی های عبوری ملزم به کمک از جمله رساندن آب و مواد غذایی به سرنشینان شناورهایی هستند که در دریا دچار مشکل شده اند و ملیت دو طرف نمی تواند مانع کمک رسانی شود.

/بهارنیوز