اکبری مقدم در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی بر ارتقای شاخص کیفی عملکرد اداری جهت تحقق برنامه های سازمان و حفظ حقوق پرسنل در چارچوب قوانین تاکید کرد.

به گزارش ندای گیلان از بندرانزلی،جلسه شورای معاونین سازمان به ریاست مهندس اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه ضمن معارفه مهدی نورسته به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی بیان کرد: مناصب سازمانی امانتی گرانبهاست که به افراد بر اساس شایستگی‌شان اعطا می‌شود و همگان وظیفه داریم به درستی از این جایگاه و اعتماد مردم حراست و پاسداری کنیم.

وی در ادامه به لزوم ارتقای شاخص کیفی عملکرد اداری جهت تحقق برنامه‌های سازمان در سطح ملی و بین المللی اشاره کرده و خاطرنشان نمود: همه پرسنل در برابر حقوق دریافتی خود نسبت به سازمان منطقه آزاد انزلی تعهدات کاری داشته و در کنار این مهم، همه افراد در قبال مردم و کشورمان متعهد به اجرای مسئولیت‌های حرفه‌ای و کاری خود می‌باشیم، موضوعی که با بهبود وضعیت انضباط اداری، ارتقای کیفی دانش فنی-حرفه‌ای نیروی انسانی و حفظ حقوق پرسنل در چارچوب قوانین قابل تحقق است تا زحمات همکاران سازمان به عنوان موتور محرکه این مجموعه بزرگ اقتصادی به درستی مورد بررسی و تقدیر قرار گرفته و سازوکار سالم‌سازی بیش از پیش فضای اداری به اجرا درآید.

گفتنی است در ادامه این نشست معاونین و مدیران حاضر به ارائه گزارش و طرح پیشنهاد در حوزه‌های تخصصی مسئولیت خود پرداختند.