رئیس شبکه دامپزشکی فومن گفت:پدافند غیر عامل در خصوص مقابله فرضی با بیماري هاي بیوتروریسم با حضور نیروي بسیج و جهاد کشاورزی در روستای پامسار شهرستان فومن اجراء شد.

ندای گیلان:شهرام مهدیزادگان رئیس شبکه دامپزشکی فومن اعلام کرد: در دومین روز از هفته پدافند غیر عامل ، عملیات سناریوی واکنش سریع در مقابله با بیماری های بیوتروریسم در روستای پامسار این شهرستان با حضور کارشناسان دامپزشکی فومن و همیاری نیروهای بسیجی و جهاد کشاورزی اجراء شد.

وی افزود: در این عملیات که شامل واکسیناسیون و پلاک کوبی بر علیه بیماری تب مالت ، سمپاشی دامها جهت مبارزه با انگلهای خارجی ، معاینه دامها ، توزیع پمفلت و تراکت آموزشی ، انجام شد.
مهدی زادگان گفت : تعداد ۵۲۰ راس دام مورد واکسیناسیون ، تعداد ۳۰ راس دام مورد معاینه تعداد ۲۰۰ راس مورد سمپاشی و نیز تعداد ۸۰ برگ تراکت آموزشی نیز بین روستائیان توزیع شد.