دوربین صداوسیما این بار به سراغ زنی که در حالت غیر متعادل موجب برهم خوردن نظم در یکی از خیابان های رشت شده بود رفت تا اعتراف جدید تلویزیونی دیگری را ثبت کند.

به گزارش ندای گیلان،در پی رقص و پایکوبی زنی ۳۵ ساله غیر گیلانی در یکی از خیابان های رشت، وی که در بازداشت است امروز به صدا و سیما گفت: پیش از رقص و پایکوبی در خیابان و هنجار شکنی با دوستم مشروب خورده بودم و حالت عادی نداشتم.

وی مدعی است: همسرم ۲ ماه در کمااست و دختر ۱۱ ساله دارم.

ساعت ۲۳ دوشنبه ۲۷ خرداد یک زن ۳۵ ساله غیر گیلانی که بر اثر مصرف مشروبات الکلی تعادل روانی و اخلاقی خود را از دست داده بود، در بلوار گیلان شهرک گلسار بدون توجه به رفت و آمد خودروها و مردم به رقص و پایکوبی مشغول شد.

این زن ۳۵ ساله با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی در بازداشت است.