مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت:با اجرایی شدن تصویب نامه هیئت وزیران، از دی ماه سال گذشته تا پایان شهریور 1400، مشترکین گیلانی مشمول بیش از 11.2 میلیارد تومان بخشودگی و تخفیف گازبها شده اند.

به گزارش ندای گیلان به نقل از ایرنا،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به تصویب نامه هیئت محترم وزیران درخصوص تخفیف گازبها برای مشترکین کم مصرف اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح از ابتدای دی ماه سال گذشته تا پایان شهریور ۱۴۰۰، بیش از ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار صورتحساب مشمول تخفیف و یا بخشودگی گازبها شده است.

حسین اکبر با بیان این خبر گفت: در این تصویب نامه مشترکینی که کمتر از ۲۰۰ مترمکعب گاز در ماه های سرد سال مصرف می کنند، گاز آنها رایگان خواهد بود ودر صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف نسبت به مدت مشابه سال های۹۶ و ۹۷، مشمول ۱۵ درصد تخفیف در گازبها خواهند شد.

وی با بیان این مطلب افزود: بر این اساس از مجموع ۶ میلیون ۳۰۷ هزار قبوض گاز صادر شده از دی ماه سال گذشته تا پایان شهریور ۱۴۰۰، بیش از ۲ میلیون ۱۱۸ هزار قبض (۳۴ درصد) به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان به دلیل صرفه جویی و مصرف کمتر از ۲۰۰ مترمکعب گاز، مورد بخشودگی گازبها قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان ادامه داد: همچنین از مجموع قبوض صادر شده از ابتدای اجرای این طرح تا پایان شهریور امسال، ۲۱۶ هزار و ۱۲۱ صورتحساب گاز مجموعاً به مبلغ ۸۰۵ میلیون تومان به سبب مدیریت مناسب و کاهش ۱۰ درصدی مصرف، مشمول تخفیف ۱۵درصدی گازبها شده اند.

حسین اکبر درخصوص گازبهای مشترکین پرمصرف گفت: بر اساس این دستورالعمل، مشترکین گاز طبیعی در صورت افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز و بیشتر از آن نسبت به مدت مشابه سال های ۹۶ و ۹۷، مشمول افزایش ۱۵ درصدی هزینه گاز خواهند شد.

وی با اشاره به این نکته، اظهار داشت: بر این اساس از ابتدای دی ماه سال گذشته تا پایان شهریور سال جاری، ۱۲ درصد از صورتحساب های گاز صادر شده مجموعاً به مبلغ ۷ میلیارد و ۳۶۱ میلیون تومان مشمول افزایش گازبها شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان گفت: هدف از اجرای این طرح نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی در جامعه است و مشترکین گاز می توانند با صرف جویی و مدیریت صحیح مصرف از مزایای بخشودگی و کاهش هزینه گازبها برخوردار شوند.